DISCLAIMER

Alle auteursrechten op de inhoud van deze internetsite, te weten alle teksten, afbeeldingen, audio, video, merkenrechten, logo’s, software of informatie in enige vorm, komen toe aan Auto Indumij B.V hierna: Indumij.
Informatie op deze internet site mag niet worden gewijzigd, gereproduceerd of gedistribueerd, zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming van Indumij.. Links naar deze site zijn alleen mogelijk na schriftelijke toestemming van de afdeling marketing van Indumij. Indumij is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor deze links. Deze internet site wordt regelmatig gecontroleerd op (computer-) virussen, doch de afwezigheid van virussen die de werking van uw computer en/of apparatuur kunnen beinvloeden kan helaas niet gegarandeerd worden.

Auto Indumij informeert u graag over de merken Renault en Dacia. Regelmatig plaatsen wij op deze website daarom ook links naar niet Renault sites. Indumij is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van deze internetsites of voor de eventuele gevolgen van een bezoek aan een aan deze site verbonden internetsite.

Door IndumijĀ  per e-mail verzonden informatie is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is niet toegestaan. IndumijĀ  staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van verzonden e-mails of voor tijdige ontvangst ervan. Aan de u toegezonden informatie kan op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

Wijzigingen in prijzen en uitvoeringen worden voorbehouden. Ofschoon de informatie op deze site met de grootst mogelijke zorg is samengesteld, kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor eventuele onjuistheden van welke aard ook. Aan de omschreven producten en genoemde prijzen kunnen geen rechten worden ontleend. De genoemde prijzen zijn indicatief en exclusief montagekosten.

Genoemde communicatieadviesprijs is inclusief onvermijdbare kosten nodig voor aflevering van de auto aan de consument. Optionele pakketten of uitrusting zijn altijd de keuze van de consument en kunnen desgewenst tegen meerprijs geleverd worden.